Hem 101u:s klubbar Distriktsrådet Lions Quest 100 års jubileum LCIF LCFF Tält projektet BQL Distrikten Sveriges Lions Lions utbildning För medlemmar
101u:s klubbar Distriktsrådmöten Lions Quest 100 års jubileum LCIF LCFF Bring Quality to Life Distrikten Sveriges Lions Lions utbildning För medlemmar
Lions Distrikt 101u

Verksamhetsår 2017 - 2018Lions Quest hemsida

Läs om Kurser, Senaste nytt mm

Vart går 10:an för mintrullen?
Jo den går till Lions Quest.

Lions Quests värdegrundsprogram "Tillsammans"
är en satsning för att stärka skolungdom inom områdena etik
och livskvalitet, för att hjälpa ungdom till en uppväxt fri från droger och mobbing.
"Tillsammans" utvecklar färdigheter i att:
- arbeta tillsammans
- visa respekt för andra människor
- ta ansvar
- fatta positiva och sunda beslut
- handskas med konflikter
- sätta upp mål
Din 10:a gör nytta, köp mintrullen.
"Lions Quest"


© Denna Web plats är egendom tillhörande Distrikt 101U Lions Club Sverige. Ansvarig utgivare: Lena Carlgren Webmaster:webbmaster@101u-lions.se