Lions Club International Distrikt 101u

Distriktsrådet Lions Quest LCIF LCFF BQL Tält projektet Distrikten Sverige Lions För MedlemmarDistriktsguvernören information

Ansvarig utgivare: Torkel Gille
Mobiltelefon: 070-5818264
e-post adress: Torkel.gille@telia.com


Org.nr: 80 24 43-6027
Bankgiro: 372-3483
Plusgiro: 82 35 63-2

FÖR SAMHÄLLSANSVAR OCH LIVSKVALITET


Sveriges Lions gör det tillsammans


We serve
Arbetsgruppens framtagna Distriktsindelningen Ny information om Distriktsindelningen


Lions etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg.
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskärliga fördelar.
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
 • Var mot andra som du att andra skall vara mot dig.
 • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd.
 • Var postiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
 • Bygg upp i stället för att riva ner.

Lions syfte

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda.
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
 • Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

 • Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.© Denna webbplatsegendom tillhör Distrikt 101U Lions Club Sverige.
Ansvarig utgivare: Distriktsguvernör Torkel Gille
Webmaster:
webbmaster@101u-lions.se